TEst

news-image

 

1. Thời đại của Internet và thiết bị di động dẫn đến hành vi mua sắm trực tuyến phát triển

  • Theo báo cáo “Kinh tế Internet khu vực Đông Nam Á năm 2020” của Google, Temasek và Bain & Company, Trước khi dịch Covid khởi phát, tỷ lệ truy cập Internet trung bình 1 lần/giờ là 24%, nhưng trong giai đoạn Covid 19 con số này tăng lên đến 46%. Sau thời kỳ dịch bùng phát, trong dịch hay thời kỳ bình ổn mới tỷ lệ này có giảm khoảng 12% xuống 34% , tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với trước khi dịch bùng phát

  • Đại dịch cũng là một chất xúc tác, thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng, doanh nghiệp,…Thời gian trung bình dành cho mua sắm trực tuyến

+ Thời gian mua sắm trực tuyến trung bình khi dịch Covid khởi phát là 3,7h/ ngày

+ Thời gian mua sắm trực tuyến trung bình trong đại dịch lên đến 4,7h/ ngày

+ Như lượt truy cập Internet, giai đoạn sau thời gian mua sắm trực tuyến có giảm nhưng vẫn ở mức 4,2h/ngày

  • Riêng tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ mua sắm trực tuyến cao nhất Đông Nam Á và cao hơn mức trung bình của Đông Nam Á với 41%

Chia sẻ
Chat